Brandpreventie datacenter locatie Utrecht

Alle datavloeren en technische ruimten zijn in Dataplace Utrecht voorzien van een redundant aspiratiesysteem, dat stof- en roetdeeltjes detecteert. Doordat dit aspiratieysteem redundant is uitgevoerd worden valse aansturingen door één aspiratiesysteem voorkomen. In geval van nood dienen beide aspiratiesystem dit te melden alvorens de blussing wordt geactiveerd. Wanneer er onverhoopt brand uitbreekt, zal de zuurstofconcentratie door gasblussing dusdanig worden verlaagd dat het vuur snel dooft. Hiervoor wordt Argonite gebruikt, een gasmengsel van Argon en stikstof. Dit gasmengsel wordt onder hoge druk opgeslagen en, wanneer er brand zou uitbreken, automatisch in de ruimte gespoten. Door deze manier van brandbestrijding ontstaat er geen (water)schade aan de apparatuur.