Stroomvoorziening datacenter locatie Utrecht

Dataplace Utrecht beschikt over een ringaansluiting op het vaste stroomnet. Vanaf de hoofdverdelers lopen er twee gescheiden stroomcircuits naar de 19" racks op de datavloer: beide komende vanaf de UPS installatie (N+1). Alle racks zijn voorzien van stroomfeeds die zijn afgezekerd op 32 Ampère. Wanneer de stroom vanaf het vaste net zou wegvallen, blijft u via beide stroomfeeds voorzien van elektriciteit. De upsen beschikken over voldoende autonomietijd om het starten van de hoofdgenerator en de back-upgenerator te garanderen. Vanaf het moment dat de hoofdgenerator gestart is zijn wij zelfvoorzienend en maken we zelf stroom. Elke generator heeft een dieselvoorraad van maximaal 5000 liter. Dit garandeert een uptime van minimaal 24 uur. Via contracten met toeleveranciers worden wij weer tijdig bevoorraad indien nodig.\