Twin Datacenter

Dataplace beschikt over twee datacenter locaties. Deze locaties bevinden zich in de regio Rotterdam en in de regio Utrecht. Beide datacenters zijn met elkaar verbonden door een redundant uitgevoerde glasvezelring. Van een 1 Gb/s ethernet verbinding tot een 100 Gb/s WDM oplossing, afhankelijk van uw behoefte wordt er door ons altijd een schaalbare oplossing aangeboden. Tel de geografischespreiding van onze datacenterlocaties hierbij op en u zult begrijpen dat er een ideale Twin datacenter oplossing wordt gerealiseerd. Een oplossing die organisaties dubbele garanties biedt voor wat betreft continuïteit.

Lage Latency

Zeker als u een twin-datacenteroplossing, synchrone replicatie of een back-upfaciliteit wilt, zijn de datacenters van Dataplace een zeer geschikte locatie. De afstanden die tussen beide datacenterlocaties wordt overbrugd met een redundante glasvezelring maakt dat eventuele latency ruimschoots binnen de 5 msec. blijft. Dit is cruciaal om data synchroon te kunnen repliceren. De Twin datacenter oplossing is al beschikbaar op basis van een tweetal kwart racks. Een passende oplossing is daardoor altijd snel realiseerbaar.