Certificeringen

Kwaliteit van onze datacenterdiensten aantonen. Binnen Dataplace staat het leveren van een zo’n hoog mogelijke kwaliteit voorop. Om dit kenbaar te kunnen maken bij bestaande en nieuwe klanten zijn het behalen van accreditaties en certificeringen de manier om deze internationale normen ook daadwerkelijk aan te kunnen tonen.

ISO 27001:2013 - Informatie beveiligingsmanagement

ISO 27001:2013 is dé standaard als het gaat om de betrouwbaarheid en veiligheid van IT-processen in een datacenter. De ISO 27001:2013 certificering specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) in het kader van de algemene bedrijfsrisico's voor de organisatie. Dit alles binnen een kader van de algemene zakelijke ondernemingsrisico's. ISO 27001:2013 verzekert klanten of de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de data gewaarborgd zijn. Het bewijs dat de procedures en dagelijkse werkzaamheden binnen het dataplace datacenter overeenkomen met de strikte procedures die opgesteld zijn in deze norm.

NCP BORG klasse 4 gecertificeerd

Het Dataplace datacenter is BORG klasse 4 beveiligd. Dit is de hoogst haalbare norm in Nederland voor een normaal bedrijfspand. Niet alleen de elektronische maar ook de bouwkundige beveiliging, zoals deuren, hekken en sloten voldoen binnen ons datacenter aan de hoogste normen. Van een “power fence”, verzwaarde toegangshekken, 50 cctv camera’s, circle lock en biometrische beveiliging bestaat de totale beveiligingsschil van Dataplace uit zeven lagen alvorens iemand toegang verkrijgt tot zijn eigen rack. Hierdoor zorgt Dataplace ook qua fysieke beveiliging voor het hoogste haalbare kwaliteitsniveau.

ISO 9001:2008 - Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is wereldwijd de norm voor het bewaken en beheren van de kwaliteit binnen de activiteiten van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is belangrijk voor ons algehele kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt op de klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en de continue verbetering als optimalisering hiervan. Het leveren van een hoogwaardige kwaliteit speelt binnen Dataplace een belangrijke rol. Deze norm onderstreept dit en toont aan dat de geleverde kwaliteit gewaarborgd is.

ISO 14001:2004 - Milieumanagement

ISO14001:2004 is de standaard voor een goed milieumanagementsysteem en zorgt ervoor dat de milieueffecten van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Zo wordt er gestreefd naar een continue verbetering van de milieuprestaties en het efficiënt gebruik van grondstoffen als energie. Voor ons is dit een vervolg op drie belangrijke pijlers binnen Dataplace, namelijk: duurzaamheid, het milieu en energiebesparing. De ISO 14001:2004 certificering bevestigt dit officieel.

ISO 50001 - Energiemanagement

ISO50001 is de standaard voor een goed energiemanagementsysteem en zorgt er mede voor om het energieverbruik en de energiekosten te verlagen Zo wordt er gestreefd naar een continue verbetering van de energieprestaties. Voor ons is dit een aanvulling op drie belangrijke pijlers binnen Dataplace, namelijk: duurzaamheid, het milieu en energiebesparing. De ISO 50001 certificering bevestigt dit officieel.

NEN7510

ISAE 3402