Milieu en Duurzaamheid

Duurzaamheid, het milieu en energiebesparing zijn drie belangrijke pijlers binnen de Dataplace datacenters. Energie is een belangrijke factor binnen de dienstverlening van ieder datacenter. Vanuit economische belangen worden datacenters in die optiek alleen al uitgedaagd om tot energiebesparing te komen, zo ook Dataplace. Dataplace is daardoor altijd op zoek naar nieuwe manieren om de energie-efficiëntie te optimaliseren. Innoveren, om te verbeteren, te optimaliseren of te vernieuwen op alle mogelijke gebieden binnen onze datacenters is hoe Dataplace zich duurzaam en verantwoord blijft ontwikkelen.

Duurzaam, omdat het niet alleen om deze generatie draait. Dataplace is daarom voortdurend op zoek naar innovatie en technieken om de energielast van de overhead (niet zijnde de IT-load van geplaatste apparatuur) te verlagen. Dataplace streeft ernaar om ieder jaar haar energieverbruik te verlagen. Wat heeft Dataplace tot nu toe gedaan in haar datacenters?

  • De grootste energiebesparing die een datacenter binnen haar eigen invloedsfeer kan bereiken is op het gebied van de koeling. Vanaf de bouw is gekozen voor een energiezuinige koelinstallatie. Onze koelinstallatie werkt op basis van DFC (Dynamic Free Cooling), waardoor compressiebedrijf van de koelinstallatie voor 80% van het jaar niet nodig is. Dit systeem is in 2013 verder geoptimaliseerd. Ter hoogte van de droge koelers van de koelinstallatie op het dak van Dataplace is een water vernevelingsinstallatie aangebracht. Deze nevel zorgt ervoor dat de lucht die wordt aangezogen door de geplaatste droge koelers kouder is geworden en daardoor kan de installatie nog langer op vrije koeling draaien.
  • Naast onze energiezuinige koelinstallatie beschikt Dataplace over een UPS-voorziening die bekend staat om de meest energiezuinige UPS installatie (96,8% efficiënt).
  • Rest warmte wordt gerecycled. Door gebruik te maken van een gesloten systeem wordt restwarmte binnen ons datacenter hergebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld voor de verwarming van ons kantorengedeelte gebruik gemaakt van de restwarmte uit de datazalen.
  • Gesloten warme en koude gangen in onze datazalen. In onze coldcorridors wordt de gekoelde lucht efficiënt toegepast om te zorgen voor een optimale koeling en luchtvochtigheid welke continu gemeten worden. Door gebruik te maken van automatisch zelf sluitende deuren en automatische ontluchtingssystemen die de warme lucht ook weer afvoeren voor hergebruik, beschikt Dataplace daardoor over efficiënt gesloten systemen.
  • Onze ventilatie-, verwarmings- en airco installatie voor de kantoren is in overleg met onze installateur anders afgesteld hetgeen resulteert in energiebesparing
  • Slimme verlichting in ons pand. Om het stroomverbruik van de aanwezige verlichting zoveel mogelijk verlagen, is er naast het aantal aanwezige lampen te verkleinen ook gekozen voor energiezuinige lampen met een lange levensduur. Dit alles is gekoppeld aan bewegingsmelders, waardoor verlichting niet onnodig brandt en alleen actief is in die ruimte waar nodig.
  • Binnen het wagenpark van Dataplace is gekozen voor A-label of B-label auto’s met een lage Co2 uitstoot. Een hybrid plug-in wagen is tevens onderweg.
  • Vanaf de bouw van het datacenter is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen. Binnen en met het oog op de bedrijfsvoering wordt hier ook zoveel mogelijk naar gekeken. Zo wordt bijvoorbeeld in alle externe communicatiedragers zo veel mogelijk gekozen voor FSC gecertificeerde papiersoorten.
  • Afvalscheiding. Binnen Dataplace wordt vanuit milieuoogpunt afval zoals papier, karton en plastic gescheiden. Daarnaast zijn er batterijbakken aanwezig om klein chemisch afval tevens te kunnen scheiden.
  • Tot slot voelt de directie van Dataplace zich maatschappelijk betrokken en is zij daardoor verbonden aan ondernemersverenigingen en service clubs.